Welkom bij Recreatiebedrijf In ons Huys
In ons Huys
Algemene Voorwaarden

Reserveer direct bij ons, altijd voordeliger en betaal geen reserveringskosten!

Algemene VoorwaardenIn Ons Huys

Noordstroeërweg 1-5
1777 NG Hippolytushoef

www.inonshuys.nl
Tel. : 0227-511423 

info@inonshuys.nl

 

Algemene bepalingen zijn van toepassing op het gehele recreatiepark (ook op de koopkavels), Hotel Westinn, camping en verhuurobjecten in Italie.

 1. De eigenaar van een chalet dient 18 jaar of ouder te zijn, het is niet toegestaan zich in te schrijven op het adres van het recreatiepark en de eigenaar (1 familie) mag niet meer dan 2 chalets/huizen bezitten op het recreatiepark.

 2. Op een perceel mag max. 1 chalet, 1 schuur, 1 auto staan.

 3. Een ieder die wordt ingeschreven op een vaste- of seizoen plaats verplicht zich tot het aansluiten van riool, water en elektra.

 4. Het is niet toegestaan auto ́s, motoren, boten en trailers te repareren, schilderen, ontroesten en op te knappen.

 5. Het is niet toegestaan putten en gaten te maken op het terrein.

 6. Alleen de auto van de huurder van het perceel wordt toegestaan op het terrein. U wordt geacht uw auto te parkeren binnen uw perceel grenzen, niet op paden en het gras. Wij verzoeken u om het gebruik van de auto tot een minimum te beperken en alleen stapvoets te rijden. Indien u zich niet aan de snelheid houdt, houden wij ons het recht voor om u de toegang met de auto te ontzeggen.

 7. De penning die de slagboom activeert is strikt persoonlijk en mag niet aan anderen worden doorgegeven. Bij misbruik wordt de toegang voor de auto’s ontzegd. U wordt geacht geen auto ́s van bezoekers op het terrein toe te laten.

 8. Geen schiet of steek wapens in uw bezit te hebben.

 9. Geen artikelen aan te bieden voor de verkoop, te collecteren of loterij.

 10. Het is niet toegestaan zondags of hoogseizoen te timmeren, overdadig te breken of te hakken. In het hoogseizoen te verbouwen op wat voor manier dan ook, alleen in overleg.

 11. Het is niet toegestaan topless te lopen, naakt te zonnen of te lopen.

 12. Het is niet toegestaan overdadig lawaai of muziek te maken tussen 22:00 uur en 08:00 uur.

 13. Het recreatiepark biedt een goede mogelijkheid om afval gescheiden in te leveren. In verband met stankoverlast dient u uw huisvuil in dichtgebonden zakken in de huisvuilcontainers te deponeren en de container vervolgens weer te sluiten. Voor papier en glas zijn aparte containers beschikbaar, maak daar ook gebruik van. U groenafval kunt u in de bosstrook achter de receptie deponeren. Alleen groenafval! Het groenafval gelieve niet voorin het bos te deponeren, loop een stukje verder. Visresten c.q. schelpen gelieve in zee te gooien.

 14. Het is niet toegestaan grofvuil, koelkasten, wasmachines, tuinmeublement, chemische afval e.d. te dumpen in of bij de containers. Deze dient u zelf weg te brengen naar een vuilstortplaats. Onze containers zijn alleen voor huisvuil, papier en glas.

 15. U dient zelf het gras te maaien en de heggen te snoeien of dit tegen betaling door een van onze werknemers te laten doen. De bomen op ons terrein dient u met rust te laten, deze snoeien wij zelf. Aan de bomensingel rondom het recreatiepark mag u niets doen. Deze zullen wij indien nodig zelf snoeien en onderhouden. Indien u hier toch aankomt zullen wij u de kosten voor het herstellen in rekening brengen.

 16. Het is niet toegestaan uw caravan van kleur te veranderen zonder overleg.

 17. Het is niet toegestaan boottrailers en aanhangwagens op het parkeer terreinen en paden te plaatsen.

 18. Voor een olietank dient u een lekbak te hebben met een dakje.

 19. Geen biljetten van te koop op/of in de caravan plakken dit kan op het publicatiebord bij de receptie.

 20. Het is verboden aan installaties te zitten die niet van u zijn: elektra, water, riool enz. alleen in overleg.

 21. Een ieder die een perceel huurt verplicht zich het perceel te onderhouden (in de ruimste zin van het woord) geen rommel en er geen opslagplaats van te maken.

 22. Bezoek op het recreatiepark welke niet blijft overnachten hoeft zich niet te melden maar u bent wel verantwoordelijk voor bezoek. Parkeren van de auto van uw bezoek mag niet op het park. Als uw gasten blijven slapen dienen zij zich in te schrijven bij de receptie, de kosten hiervoor zijn € 2.80 per persoon per nacht. (€ 1.50 toeristenbelasting en € 1.30 parkkosten.)

 23. Het is niet toegestaan zonder toestemming van het Recreatiepark u accommodatie te verhuren. Het is niet toegestaan een accommodatie te verhuren aan “arbeidsmigranten”. Korter dan 1 maand verhuren is niet toegestaan. Mocht u toestemming van het Recreatiepark krijgen om u accommodatie voor langere tijd te verhuren aan derden bent u verplicht een nachtregister in te leveren of te mailen voordat de gast arriveert. Als de accommodatie wordt verhuurd zijn de kosten € 25.00 per accommodatie per maand. De huurders dienen op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en dienen zich daar aan te houden. Mocht het Recreatiepark overlast ondervinden van de huurder zal de toegang tot het recreatiepark worden ontzegd.

 24. Verhuur korter dan 1 maand is alleen toegestaan via het Recreatiepark. Het Recreatiepark neemt niet alle huizen en chalets in de verhuur. Chalets ouder dan 3 jaar, achterstallig onderhoudt of geen centrale verwarming kunnen niet worden verhuurd via het Recreatiepark. Aan de verhuur via het park zijn kosten verbonden en deze zijn op te vragen bij het Recreatiepark.

 25. Geen gasflessen zwaarder dan 13 kg inhoud in of rond de chalet. U wordt geacht de houdbaarheidsdatum gasslang jaarlijks te controleren en daar waar nodig te vernieuwen.

 26. De kosten betreffende verstopping van de afvoer bij de caravan tot aan de hoofdriool, zijn voor de recreant. De kosten van schade aan de water- gas- en/of elektraleidingen zijn ook voor de recreant. De kosten welke in rekening worden gebracht zijn € 35,00 per uur excl. btw.

 27. Teveel stroom verbruiken waardoor de stroomtoevoer uitvalt kan een keertje voorkomen. Let op wat u allemaal in het stopcontact heeft zitten voordat u een apparaat gaat gebruiken. U heeft namelijk beperkt ampère en niet alles kan gelijktijdig aan. Bij overmatige stroomstoringen veroorzaken zal er een onkostenvergoeding worden gevraagd om de stroom weer op u caravan/chalet te krijgen.

 28. Het is verboden coniferen te planten, alleen inheemse boomsoorten zijn toegestaan.

 29. Max. 2 honden zijn toegestaan. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn. Uw huisdier(en) dient/dienen geen overlast te veroorzaken bij uw medebewoners. Ongelukjes kunnen gebeuren, maar ruim deze dan a.u.b. op. In de speeltuin en de dierenweide zijn geen huisdieren toegestaan.

 30. Bij de verkoop van een caravan/chalet wordt 4% bij een chalet tot € 1000,00, 3% t/m € 20000,00 en 2% vanaf € 20001,00 in rekening gebracht over de verkoopsom van de caravan/chalet. Ruilen is niet toegstaan.

 31. De beheerder heeft te aller tijde het recht de verkoop van de caravan/chalet met behoud van de staplaats tegen te gaan, bijvoorbeeld als de caravan te oud is, de beheerder niet akkoord is met de nieuwe kopers enz. Wij behouden ten alle tijden het recht om de koper een overeenkomst te weigeren zonder opgave van reden.

 32. Vanaf 1 november t/m 1 april zal het terrein van het recreatiepark worden afgesloten. Uiteraard kunt u te voet naar u chalet alleen niet met de auto. U kunt ten alle tijden op de receptie of telefonische vragen om het terrein te betreden i.v.m. verbouwing (i.v.m. zware/grote elementen). Houd er rekening mee dat u dat tijdig aangeeft omdat er niet altijd iemand aanwezig is. Wij zijn tot dit besluit gekomen i.v.m. met de extreme nattigheid van de laatste paar jaar. Alles wordt constant stuk gereden en door deze maatregel blijft het terrein heel.

 33. De betaling van jaarlijkse huur op het recreatiepak dient te geschieden voor 15 januari. Daarna berekenen wij 1% rente per maand plus administratiekosten. Indien de gehele huursom nier voor 1 juli van het contractjaar is voldaan, eindigt de overeenkomst van rechtswegen zonder dat daartoe verdere opzegging voor is vereist. De caravan/chalet blijft in ons bezit totdat de huursom is voldaan. Bij betaling voor 1 januari voorafgaande aan het nieuwe contractjaar kunt u de € 100.00 kredietbeperking in mindering brengen.

 34. De medewerkers van het recreatiepark, hotel Westinn, verhuurobjecten en camping in Italië zijn bevoegd diegene, die deze regels niet naleeft of op andere wijze de goede gang van zaken verstoort of verstoord heeft, van het terrein te verwijderen, respectievelijk de toegang tot het terrein te ontzeggen, zonder restitutie van betaalde huurgelden. Bovenstaande regels zijn afgeleid van en in overeenstemming met de geldende Recron-regels. Ook eventuele geschillen wordt door ons afgehandeld volgens de Recron-voorwaarden.

 35. Het recreatiepark, hotel Westinn, verhuurobjecten en camping in Italië kunnen niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van diefstal, verlies en/of beschadiging van goederen en/of ongevallen en/of verwonding van personen tijdens of ten gevolge van een verblijf op het recreatiepark, hotel Westinn, verhuurobjecten en camping in Italië. Ook wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor het onklaar raken of buitenwerking zijn van technische installaties en/of uitvallen van stroom en/of voorzieningen en faciliteiten op het recreatiepark,hotel Westinn, verhuurobjecten en camping in Italië.

Algemene voorwaarden caravan/chalet, bouw- en verbouw op perceel op recreatiepark Wiringherlant.

 • Caravan/Chalet:
  Bij aankoop van een nieuwe caravan/ chalet wordt u geacht dit eerst met de beheerder bespreken voor u tot de koop over gaat. De totale oppervlakte van de caravan mag niet meer zijn dan 48 m2 en de hoogte niet meer dan 3.30 meter. De caravan mag niet langer zijn dan 10 meter. Alleen in overleg, per situatie kan daar evt. van worden afgeweken. Een aanbouw in de vorm van een L of een T wordt toegestaan op caravans van hout of duurzaam kunststof (dus niet aluminium). De aanbouw mag niet breder zijn dan de caravan zelf. U dient eerst een situatie tekening bij de beheerder in te dienen, de tekening wordt dan in overleg met u beoordeelt. Er mag alleen worden gebouwd op percelen van 150m2 of groter.

 • Schuurtje:
  De oppervlakte van het schuurtje mag niet groter zijn in combinatie met uw caravan of chalet totaal 48 m2 en niet hoger dan 2,5 m, een eventuele luifel mag niet groter dan 1 m uit de schuur zijn. De schuur dient los te staan van andere objecten m.u.v. een kist. Het materiaal dient altijd van hout of duurzaam kunststof te zijn en een puntdakje is verplicht.

 • Kist:
  De kist mag niet groter dan 3 m3 zijn, of te wel 1,5 m hoog, 1m diep en 2m lang. Ook deze mag alleen van hout of duurzaam kunststof zijn.

 • Afrastering:
  De afrastering van het perceel dient aan de voorkant niet hoger te zijn dan 80 cm en aan de zij- en achterkant niet hoger dan 1,50 m. Staat u langs de rand van het terrein dan is het toegestaan een schutting aan de achterzijde van max. 1,80 m hoog te plaatsen.

 • Schotel:
  Een schotelantenne voor de televisie is toegestaan, mits niet groter dan een diameter van 60 cm. Ook dient de schotel met de onderkant in contact te blijven met de caravan/chalet.

 • Verharding:
  Het is verboden uw perceel voor meer dan 50% te verharden, exclusief het oppervlak van de caravan/chalet. Het is verboden beton te storten.

 • Veiligheid:
  Bij vernieuwing van u chalet/caravan dienen de afstanden tot de buren minimaal 3 meter te zijn dit i.v.m. brandveiligheid, ook de schuur dient daar in te voorzien.

  In alle gevallen waarin niet voorzien is beslist de beheerder. De directie kan te allen tijde verrichtingen aanvullen en daar op wijzen. Een ieder die een overeenkomst op ons park heeft, dient op de hoogte te zijn van algemene bepalingen, inclusief de RECRON voorwaarden. Wijzigingen onder voorbehoudt.

  Annuleringsvoorwaarden

  Hotelkamers, hotelchalets en kamer het Kuurhuys:
  De gast kan gratis annuleren tot 3 dagen voor aankomst. De gast betaalt de eerste nacht
  als hij/zij annuleert binnen 3 dagen voor aankomst. Als de gast niet komt opdagen dan betaalt hij/zij de totaalprijs.

  Villa’s, Chalets en tenten:
  Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd: bij annulering meer dan 90 dagen voor de ingangsdatum: 15 % van de overeengekomen prijs, bij annulering binnen 90 tot 60 dagen voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs, bij annulering binnen 60 tot 30 dagen voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs, bij annulering binnen 30 dagen voor de ingangsdatum: 90% van de overeengekomen prijs, bij annulering op de dag van de ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.